Instaforex web trader InstaForex
Web Trader
Trade now
close

Rút từ một tài khoản

Khách hàng thân mến, chúng tôi xin được nhắc bạn rằng khi bạn rút tiền qua hệ thống thanh toán bạn phải tuân theo quy tắc sau: hệ thống thanh toán cũng như đơn vị tiền gửi và tiền rút phải giống nhau.
This payment option is not available for your account. Please, contact Partnership Department.