Instaforex web trader InstaForex
Web Trader
Trade now
close

Rút từ một tài khoản

Khách hàng thân mến, chúng tôi xin được nhắc bạn rằng khi bạn rút tiền qua hệ thống thanh toán bạn phải tuân theo quy tắc sau: hệ thống thanh toán cũng như đơn vị tiền gửi và tiền rút phải giống nhau.

Để rút tiền từ tài khoản giao dịch, bạn sẽ phải trải qua một vài giai đoạn, bao gồm việc chọn loại phương thức rút tiền, và nhập thông tin tài khoản. Khi mẫu yêu cầu rút tiền được điền, số tiền mà bạn rút sẽ bị trừ khỏi tài khoản, và sẽ được chuyển đến dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Tất cả các khoản tiền rút và tiền gửi được xử lý trong giờ làm việc của Bộ phận Tài chính từ thứ hai đến thứ sáu, 10 giờ sáng - 7 giờ tối. (UTC +3). Để biết thêm thông tin về việc rút tiền và gửi tiền, vui lòng nhấp vào đây.

Online Banking in Vietnam (VND)

Online Banking in Vietnam (VND)

Phí: 2% + 0.3 EUR (tối thiểu 1 EUR). Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

Chuyển tiền vào thẻ ngân hàng

Chuyển tiền vào thẻ ngân hàng

Phí hệ thống. Việc rút tiền được xử lý trong vòng 1-6 ngày làm việc.

Rút tiền qua Litecoin

Rút tiền qua Litecoin

Phí: 0.5%. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

Rút tiền qua Bitcoin

Rút tiền qua Bitcoin

Phí: 0.5%. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

PayCo

PayCo

Phí hệ thống. Rút tiền được xử lý trong vòng 48 giờ.

Chuyển giữa các tài khoản

Chuyển giữa các tài khoản

No fees. Transfer is processed within 1-7 working hours. Accounts must have the same holder. E-mails and addresses of the accounts must match.

Withdrawal via Tether (USDT)

Withdrawal via Tether (USDT)

Fees: 1% - 2%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Ethereum

Withdrawal via Ethereum

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Payment Asia Vietnam

Withdrawal via Payment Asia Vietnam

Fees: 1,6%. Withdrawal is processed within 1-3 working days.

Chuyển nội địa

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

prev next

Tiền thưởng chào mừng 100%

Đăng ký và nhận vốn ban đầu để giao dịch

Xem thêm chi tiết tại đây arrow

Welcome Bonus 55%

For every deposit. Terms of depositing – instantly after the drawing-up of an application.

Xem thêm chi tiết tại đây arrow

Tiền thưởng Welcome 30%

Điều khoản kí gửi – ngay lập tức sau khi làm đơn đăng kí.

Xem thêm chi tiết tại đây arrow